On aeg oma palvet kujundada.
Eesti Kristlased palvetavad oma rahva ärkamise eest.
Pereraadios on saatesari "Eestimaa ärka".
Kõik kristlased ootavad, et Jeesus tuleb ja viib nad ära.
Kas aga kristlased on saavutanud sellise taseme, et on kõlbulikud taevariigi jaoks! Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama:

"Meie Isa kes Sa oled Taevas!
Pühitsetud saagu sinu nimi,
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu.
Nii nagu Taevas ka maa peal."...

Tavalised enamasti inimesed palvetavad, mõtlemata sõnade tähendusele. Inimene on Püha Vaimu tempel arvatakse, et see ongi Jumala Riik Maa peal. Enne kui tuleb Jeesus, tuleb Jumala Riik Maa peal, selline nagu Taevas, kus inimestel tuleb õppida arvestades Jumala tahet. Nad peavad õppima loodusseadusi, mida nad seni veel ei mõista, järgima neid ja elu korraldama Jumala tahte järgi. Kui me palvet loeme, siis peame mõtlema järgmiselt: me palume, et Jumala Riik tuleks Maa peale sellisena nagu Taevas, et Jumala tahtmine toimiks Maa peal, nii nagu Taevas, et tema seadused kehtiksid Maa peal nii nagu Taevas.

Me palume, et Jeesus Kristus juhiks meie valitsust.

    Inimtegevus on rikkunud planeedi Maa tasakaalu kuid inimesed ei ole võimelised seda taastama, seda suudab ainult Looja. Selleks, et Jumala Riik saaks tulla, tuleb paluda: Taevane Isa puhasta Maa atmosfäär kõigest saastast ja liigsest, puhasta meie pinnas, puhasta meie mered ja veed kõigest inimtegevuse jääkidest, mis sinna on kuhjunud, et elu võiks taastuda. Aita meil õppida loodusseaduste mõistmist, korraarmastust ja ilutunnetust. Korrasta meie kliima, taimestik ja loomastik. 

Taevane Isa, anna meile tarkust järgida loodusseadusi: hoolitseda tasakaalu eest inimese ja looduse vahekorras, järgida ökoloogia põhitõdesid. Aamen

 

Keelud Vanas Testamendis

 

Vana Testamendi lehekülgedelt võime lugeda Jumala poolt antud keelde oma äravalitud rahvale, et nad oleksid terved. Jeesus ei lugenud neid kohustuslikeks kõigile teistele rahvastele.

Loomseks toiduks olid lubatud ainult mõned kodu ja metsloomad, teatud kalad ja linnud. Paljud keelatud liigid on tänapäeval igapäevaseks toiduks paljudes riikides, sest nende liha on maitsev. Samuti oli keelatud kasutada toiduks loomade verd ja siseorganeid. Piibel on eestlastele olnud Jumalasõnaks ja koolihariduse omandamiseks mitu sajandit. Jumalatarkuse tundmaõppimise ja uurimise ning mõistmisega on eesti pastorid tegelenud vähemalt sada aastat, kuid vana testamendi keeldude olemust ei ole mõistetud ega vajalikuks peetud.

Nüüd kus Jumal on pidanud vajalikuks ilmutada oma tarkust inimkonnale, võime välja tuua Vana testamendi keeldude põhjused, mida mitme aastatuhande eest elanud inimesed ei oleks mõistnud.

Kuigi inimene on oma seedekulgla ja hammaste ehituse poolest taimetoitlane, võib ta vähesel määral süüa ka loomset toitu, mis teda ei kahjusta. Nendeks loomadeks on lammas, veis ja kits koduloomadest ning põder, hirv ja metskits metsloomadest. Veeloomadest kõlbavad toiduks need kalad, kellel on uimed ja soomused välja arvatud röövkalad. Lindudest on toiduks kõlbmatud kõik röövlinnud. Loomadest on toiduks kõlbmatud sõralised, kes ei mäletse ja mäletsejad, kellel ei ole sõrgu. Keelatud oli ka looma vere toiduks kasutamine, sest veres on looma hing. Veri ja looma siseorganid soodustavad haiguste teket. Kergem on haigusi ära hoida kui neid ravida.

Oluline on ära näidata loomad, linnud, kalad ja veeloomad, keda tänapäeval toiduks tarvitatakse, kuid kelle söömine soodustab haiguste teket.

 

Toiduks kasutatavad loomad, kelle söömine soodustab haigestumist:

siga südame- ja veresoonkonna haigused: ateroskleroos, infarkt, insult;

jänes maksahaigused, nakkuste soodustaja st valgete vereliblede kahjustaja           (valgeid vereliblesid kahjustavad viirused ja bakterid);

jaanalind ajurakkude kahjustaja;

kilpkonn liigesepõletik;

vähk ja krabi – neerukivid, kopsupõletik, bronhiit;

kalmaar neerukivid;

luts neerukivid, angiin;

angerjas angiin.


Loomade vere ja siseorganite toiduks kasutamise tagajärjed:

 

veri kopsupõletik ja tuberkuloos,

süda lihaste krambid,

kops kopsupõletik bronhiit,

aju ajuveresoonte skleroos, mälunõrkus,

neerud bodagra, liigesepõletik,

maks lisanduvad looma maksast kahjulikud ained. sapikivid.

 

 

Jumal muusika mõjust inimesele.

 

Oleme jõudnud ajastusse, kus Jumal tahab inimestele teadmisi anda, mida teaduslikult ei ole veel võimalik kindlaks teha, Jumala tarkusega võrreldes on inimlik tarkus tühine.

“Aga ma tahan Jumalalt nõuda (Job 5.8) Kes suuri asju teeb, mis ei või ära mõista ja imeasju, mis ei või ära arvata (Job 9.10).

Kes alandlikud paneb kõrgesse ja kurvad ülendab õnnistuse läbi. Kes kavalate mõtlemised tühjaks teeb, et nende käed ei või teha tõsist asja. Kes targad kinni võtab nende kavaluse sees, et salalikkude nõu läheb üle pea üle kaela (Job 5.12-13)“Piibli Raamat, Vana ja Uue Seaduse Pühakiri“ Tallinnas 1929“)

 

Jumal on loonud kogu materiaalse maailma . Mateeria koosneb vähimatest aineosakestest, aatomitest ja/või molekulidest, millel on sellele ainele omane võnkesagedus (edaspidi võnk). Algosakeste võnkumine on nende olemasolu tõestuseks. Mateeria algosakeste võnkumine on omane nii eluta kui ka elusale ainele. Igal ainel on sellele ainele omane võnk.

 

Mateeria võib muutuda energiaks, näiteks kütuse põletamisel saame kas soojust, valgust või elektrienergiat, aga energia võib muutuda ka mateeriaks päikese energia muutub taimseks või loomseks mateeriaks nende bioenergiaks.

 

Mitmesugused looduslikud ja tehisväljad, kiirgused ja helid mõjutavad inimese , loomade ja taimede kasvamist ja arenemist, nende tervislikku seisukorda ja viljakust.

 

Tänapäeva tehniliste vahenditega saab mõõta mitmesuguste kiirguste ja helide võnget.

Eluta ja elusa mateeria võnget veel mõõta ei saa.

Tuntakse ruumilist võnkumist lained levivad ruumis igas suunas võnkeallika ümber, kera kujuliselt. Need on füüsikalised võnkumised. Tänapäeva teadus vaimset maailma ei tunnista ega ole teadlik vaimsetest võngetest. Igal päeval puutume kokku nii materiaalse kui vaimse maailmaga, ka siis kui me seda ei usu.

 

Looduslikud ja tehnilised kiirgused on füüsikalised piirkonnas 1…10 26Hz. Siia kuuluvad ka eluta mateeria võnkumised piirkonnas 5…10 12Hz.

 

Vaimsed võnkumised on vektoriaalsed ehk suunatud võnkumised, võnkumine levib ühes kindlas suunas intensiivsemalt. Vaimse võnkumise piirkond on 1…10 27Hz Jumala  võnk 10 27Hz, Jeesuse ja Püha Vaimu võnk 10 26Hz. Eluslooduse  võnk 25…10 20Hz, looduslikul helil 10 18Hz. Inimese füüsikaliste võnkumiste kuulmise piirkond on 16…20 000 Hz. See on tehniliste vahenditega mõõdetud . Sellise kuulmisvõime juures ei kuuleks inimene loodushääli ega muusikat.

 

Inimese vaimsete võngete taju on aga palju suurem 16…10 22 Hz.

Muusika on vaimne võnkumine alates 16…10 19 Hz. Kui muusika on loodud Jumala poolt antud vaimse inspiratsiooni mõjul, siis on see nauditav. Ilma jumaliku inspiratsioonita loodud muusika on tavaliselt tuim ja ilmetu nootide kombinatsioon.

 

Looduslikud helid ja hääled

võnkesagedus f, Hz

Muusika

võnkesagedus f, Hz

Orkaan 5,9x109

Hevirokk 5,9x109

Kõuekärgatus 5,9x109

Diskomuusika 5,9x109

Torm metsas 1010

Rokkmuusika 1010

Torm merel 1010

Joomalaulud 1010

Tugev lainetus 1010

Tänapäeva kirikumuusika 1010

Metsamühin 1013

Kantrimuusika 1011

Merelainetus 1013

Džässmuusika 1012

Loomade häälitsused 1011

Rahva – ja rahvalikud laulud 1012

Inimese kõne 10 11

Kerge muusika 1013

Lindude häälitsused 1010…1013

Kirikulaulud 1013

Vares 1010

Operett 1013

Kured 1011

Isamaalised laulud 1014

Luiged 1012

Ooperimuusika 1015

Kuldnokk 1018

Koraalid 

Ööbik 1018

Klassikaline muusika 1015…1019

Inimese lauluhääl 1015…1018

Klassikaline kirikumuusika 1017…1019

 

Inimese vaimne võnk oleneb suurel määral tema toidu võnkest. Loomulikes tingimustes kasvanud taimsetest saadustest valmistatud toit võib anda inimesele vaimse võnke kuni 1020 Hz. Sama toit elaval tulel teatud tingimustes valmistatuna võib anda võnke 1024 Hz. Klassikaline muusika aitab edendada vaimseid võnkeid.

Mida madalama võnkega on toit, seda madalama võnkega muusika meeldib inimesele. Kui suureneb toidu võnk, siis tekkib vajadus kõrgema võnkega muusika järele.

Inimese vaimse võnke näitajaks on soov kuulata teatud liiki muusikat. Inimese muusikaline vajadus näitab tema vaimset taset. Kõrge vaimse tasemega inimene ei suuda taluda madala võnkega muusikat, eriti aga agressiivset, mürgel muusikat.