Vasakult alammenüüdest leiate kirjutisi Eesti prohvetite Johannes Matvei-Kaarepi ja Karl Reitsi kohta. 

Põhjalikuma ülevaate saate raamatutest:

1) Andres Kirjamägi, Prohvetlusest ja selle esindajaist Eestis. Tartu 1973, Teine parandatud trükk 1997, väljaandja: Rakvere Nelipüha Kogudus, trükkija: AS "VAL-MAR".

2) Andres Kirjamägi, Prohvet Karl Reits ja Eesti saatus. Esimene trükk 2004, väljaandja: Rakvere Nelipüha Kogudus, trükkija: OÜ Sõnasepp.

3) Andres Kirjamägi, Johannes Matvei-Kaarep. Eesti suurim kirjaprohvet. Väljaandja: Rakvere Nelipüha Kogudus, Trükkija: Sõnasepp OÜ 2006.

4) M.J. Eisen, Eesti prohvet Järve-Jaan. Kordustrükk, Buddhakirjastus, Tallinn 1993.