Tere!

Kõneleme sel koduleheküljel prohvetitest minevikus ja kaasajal. Prohvetlus on Jumala tahte üks väljendusvorme. Seega on prohvetid "Jumala hääleks" – nad annavad inimestele teateid taevast ning seetõttu peavad nad seisma kõrgemal inimlikest ja isiklikest taotlustest. Nad on teatanud suurtest (nii headest kui halbadest) sündmustest ja muudatustest rahvaste ajaloos, tulevikuohtudest ja võimalustest neid vältida. Neid on naerdud, rumalaks peetud, taga kiusatud ja tapetud, hiljem aga ülistatud ja nende haudu kaunistatud. Prohvetid on seisnud kõrgemal kaasajast – sellepärast pole neid sageli ka kohe mõistetud. Jumal on prohveteid nimetanud oma suuks ja tahtmise teadaandjaiks.